Logo with Motto
Cuộc chiến

“Dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng đều có thể tin chắc rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn nắm quyền tể trị. Những khổ đau và cám dỗ chúng ta phải chịu không hề làm Ngài ngạc nhiên. Trong sự tể trị huyền nhiệm của Ngài, Ngài vừa cho phép chúng xảy ra, vừa dùng chúng để đem lại ích lợi cho chúng ta.”

Phúc Âm 3 Chiều
VPHG-logo-wood-leaves
Phục Truyền

“Cũng như phúc âm Giăng, sách Phục Truyền là bản tuyên ngôn thần học, kêu gọi Y-sơ-ra-ên đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời bằng lòng trung thành và tình yêu trọn vẹn.”

Câu chuyện vĩ đại

“Kinh Thánh là một cuốn sách vĩ đại về một Đức Chúa Trời vĩ đại, Đấng làm trọn lời hứa vĩ đại!”

previous arrow
next arrow

Sứ Mệnh

Văn Phẩm Hạt Giống sẽ cung cấp những văn phẩm Cơ Đốc: Có giá trị cao, trung thành với sự dạy dỗ của Kinh Thánh, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh của các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Nhằm trang bị từng cá nhân tín hữu Việt Nam tăng trưởng đức tin và phát triển Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Các Sản Phẩm