2.000 

“Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Đó là tôi muốn trọn đời tôi được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.” – Thi Thiên 27:4

Mô tả

“Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đáng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời.” – Phi-e-rơ 3:8

Ngày nay – cũng như mọi thế hệ trước – thật kinh ngạc khi thấy con người không còn nhận biết Đức Chúa Trời chính là món quà tình yêu đem đến sự thỏa mãn sâu sắc nhất. Thật kinh ngạc khi chính Đức Chúa Trời kiếm khi được công bố là món quà vĩ đại nhất của Phúc âm. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta rằng quà tặng tốt đẹp nhất và tối hậu của tình yêu Đức Chúa Trời chính là được tận hưởng vẻ đẹp của Ngài. Quà tặng tốt lành nhất và tối hậu của Phúc âm đó là chúng ta có được Đấng Christ.

Đây là trích đoạn 1 phần trong Lời giới thiệu của Đức Chúa Trời là Phúc âm. Một cuốn sách nhỏ này giải thích ý nghĩa Đức Chúa Trời là Phúc âm, nó vô cùng hữu ích cho chúng ta để hiểu ngắn gọn, đời sống chúng ta có được Đấng Christ chính là món quà tốt lành và tối hậu nhất của Phúc âm.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,2 kg
Kích thước 20,5 × 10 × 0,2 cm