80.000 

Tozer viết từ đầu gối của ông để trình bày bản tính vĩ đại của Đức Chúa Trời. “Hỡi người ngủ hãy trỗi dậy!” là lời của ông dành cho chúng ta, và nếu chúng ta chú ý đến lời kêu gọi này chúng ta sẽ thấy trỗi dậy có nghĩa là đứng lên nhưng quỳ gối trước Đức Chúa Trời của thiên đàng trong tinh thần khiêm cung. Theo đuổi Đức Chúa Trời là để biết Ngài với sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ được kéo đến gần Ngài hơn.

Mô tả

Lời kêu gọi để đặt Đức Chúa Trời vào vị trí đúng đắn của Ngài.

Đôi khi giọng nói mà phán cách rõ ràng trong hiện tại là giọng nói vang vọng từ quá khứ.  Và đây là điều được thể hiện trong tác phẩm cơ đốc cổ điển này của Mục sư – Nhà truyền giáo quá cố A.W. Tozer. Ông đưa những sự huyền bí có liên quan tới đời sống thuộc linh, tình trạng than khóc, cuộc sống hối hả, nhộn nhịp của thời hiện đại, làm than khóc, cuộc sống và kêu gọi một cái nhìn chậm rãi, vững chắc dựa nương nơi Chúa.  Với giọng điệu tiên tri mạnh mẽ và mạch văn trôi chảy, ông thúc giục chúng ta thay thế những suy nghĩ thấp kém về Đức Chúa Trời bằng những suy nghĩ cao cả, làm tĩnh lặng cuộc sống để có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa. Ông nhắc nhớ chúng ta rằng đời sống cách xa Chúa thực ra chẳng có sự sống gì cả.

Tozer viết từ đầu gối của ông để trình bày bản tính vĩ đại của Đức Chúa Trời. “Hỡi người ngủ hãy trỗi dậy!” là lời của ông dành cho chúng ta, và nếu chúng ta chú ý đến lời kêu gọi này chúng ta sẽ thấy trỗi dậy có nghĩa là đứng lên nhưng quỳ gối trước Đức Chúa Trời của thiên đàng trong tinh thần khiêm cung. Theo đuổi Đức Chúa Trời là để biết Ngài với sự hiểu biết đó, chúng ta sẽ được kéo đến gần Ngài hơn.

W Tozer (1897-1963) bắt đầu đời sống theo đuổi Đức Chúa Trời sau khi nghe một bài giảng tại Acron, Ohio, khi ông 17 tuổi. Nhà thần học tự cam kết tận hiến đời sống mình cho chức vụ của Lời Chúa với tư cách Mục sư, Giáo sư, một tác giả. Với những áng văn tuôn tràn những lời được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những tin quyết sâu nhiệm, nhiều người gọi ông là tiên tri thời hiện đại. Bên cạnh tác phẩm cổ điển Theo đuổi Đức Chúa Trời, ông cũng là tác giả của hàng chục các tác phẩm khác.

Libk sách Ebook trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=ZE_5EAAAQBAJ

Thông tin bổ sung

Kích thước 20,5 × 16,5 × 1,5 cm