150.000 

Hiểu và áp dụng Cựu Ước có thể là một con đường đầy thách thức. Vì lý do đó, nhiều người bỏ cuộc hoặc thậm chí từ chối bắt đầu hành trình. Nhưng hành trình gian nan này hứa hẹn sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt đẹp và tươi mới trong Chúa. Cuốn sách này nhằm trang bị cho bạn những điều cần thiết để bắt đầu hành trình đó với sự tự tin, từ lời cầu nguyện đầu tiên xin sự giúp đỡ của Thánh Linh đến việc liên hệ từng phân đoạn Kinh Thánh với Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngoài phần giới thiệu tổng quan về giải nghĩa và bức tranh lớn của Kinh Thánh, cuốn sách này sẽ đồng hành cùng độc giả qua các bước cần thiết để giải nghĩa theo từng thể loại văn học chính trong Cựu Ước. Hãy đến, bước vào hành trình, và bạn nếm trải được sự tăng trưởng của bạn trong đức tin và sự phục vụ nhờ ân điển của Chúa

Mô tả

Hiểu và áp dụng Cựu Ước có thể là một con đường đầy thách thức. Vì lý do đó, nhiều người bỏ cuộc hoặc thậm chí từ chối bắt đầu hành trình. Nhưng hành trình gian nan này hứa hẹn sẽ đưa bạn đến những nơi tuyệt đẹp và tươi mới trong Chúa. Cuốn sách này nhằm trang bị cho bạn những điều cần thiết để bắt đầu hành trình đó với sự tự tin, từ lời cầu nguyện đầu tiên xin sự giúp đỡ của Thánh Linh đến việc liên hệ từng phân đoạn Kinh Thánh với Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngoài phần giới thiệu tổng quan về giải nghĩa và bức tranh lớn của Kinh Thánh, cuốn sách này sẽ đồng hành cùng độc giả qua các bước cần thiết để giải nghĩa theo từng thể loại văn học chính trong Cựu Ước. Hãy đến, bước vào hành trình, và bạn nếm trải được sự tăng trưởng của bạn trong đức tin và sự phục vụ nhờ ân điển của Chúa.