80.000 

Ru-tơ là một sách lịch sử ngắn trong Cựu Ước, nhưng có vai trò quan trọng giúp chúng ta nhìn thấy diễn tiến lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Để hiểu thấy được sứ điệp của sách, người làm công tác giải kinh cần có khả năng tổng hợp bao gồm: ngôn ngữ Hi-bá-lai, sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử lẫn tư tưởng thần học Cựu Ước. Thầy Hữu Thiên đã cố gắng giúp độc giả thuộc mọi thành phần, từ học giả Kinh thánh đến tín hữu, có thể nắm bắt nội dung của sách và những bài học thuộc linh ứng dụng cá nhân.

Mô tả

Sách Giả nghĩa Ru-tơ đã có mặt tại kho Hà Nội và kho tp.HCM để phục vụ các quý độc giả muốn khám phá sách này. Thật sự là một cuốn sách rất hay xứng đáng để bạn sở hữu với chương trình giảm giá đến hết ngày 6/6.

Sách Giải nghĩa Ru-tơ thuộc Bộ giải nghĩa của Hạt Giống

Số trang: 169 trang

Kích thước: 16×24 cm

Giá bán: 80.000 đồng

Link sách điện tử eBook trên Google Play Book: https://play.google.com/store/books/details?id=XQ1xEAAAQBAJ