65.000 

Tất cả chúng ta đều biết việc học lời Chúa là quan trọng. Nhưng đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, việc thiếu thời gian, phương pháp học theo cảm tính và những thất vọng trong quá khứ có thể làm xói mòn quyết tâm của chúng ta trong việc tiếp tục gia tăng sự hiểu biết về Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta, với tư cách là những người nữ Cơ Đốc, có thể tập trung và duy trì niềm đam mê đọc Kinh Thánh? Những Người Nữ Yêu Mến Lời Chúa đã giúp vô số phụ nữ có một kế hoạch rõ ràng và súc tích mà họ có thể dùng mỗi khi mở Kinh thánh. Cuốn sách này sẽ trang bị bạn để tiếp nhận lời Chúa theo cách rèn luyện trí óc và biến đổi tấm lòng của bạn.

Mô tả

“Một cuốn sách mà mọi người nữ nào quan tâm đến việc dạy và hướng dẫn các nhóm học Kinh thánh trong Hội thánh đều phải đọc” Nancy Guthrie, tác giả, Even Better than Eden

Tất cả chúng ta đều biết việc học lời Chúa là quan trọng. Nhưng đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, việc thiếu thời gian, phương pháp học theo cảm tính và những thất vọng trong quá khứ có thể làm xói mòn quyết tâm của chúng ta trong việc tiếp tục gia tăng sự hiểu biết về Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta, với tư cách là những người nữ Cơ Đốc, có thể tập trung và duy trì niềm đam mê đọc Kinh Thánh?

Những Người Nữ Yêu Mến Lời Chúa đã giúp vô số phụ nữ có một kế hoạch rõ ràng và súc tích mà họ có thể dùng mỗi khi mở Kinh thánh. Cuốn sách này sẽ trang bị bạn để tiếp nhận lời Chúa theo cách rèn luyện trí óc và biến đổi tấm lòng của bạn.

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,2 kg