125.000 

Bạn sẽ thấy điều mà Packer gọi là “những điều căn bản vĩnh viễn của Cơ đốc giáo.” Những điều căn bản này được tổng hợp để bạn có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những điều căn bản này được trình bày để bạn có thể vừa hiểu và đánh giá cao sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Hãy lựa chọn Thần học rút gọn của J. I Packer để giúp bạn mỗi ngày hiểu về Chúa nhiều hơn nhé.

Mô tả

Làm thế nào để tôi biết Chúa tốt hơn?

Chỉ khi tôi có thời gian để nghiên cứu thần học…

Chỉ khi ai đó có thể giải thích những điều cơ bản về thần học một cách ngắn gọn…

Chỉ khi có những tài liệu giúp tôi đi sâu mà không khiến tôi chết ngột trong những trang sách…

J. I Packer đã làm được điều đó!

Cuối cùng, có một cuốn sách giải thích những điều cơ bản về thần học  một cách súc tích và theo một cách thức mà những độc giả bận rộn đánh giá cao. J. I Packer là thần học gia đáng chú ý và là tác giả của sách Biết Đức Chúa Trời  đưa ra 94 nghiên cứu ngắn gọn. Mỗi nghiên cứu tập tập trung vào một khía cạnh độc đáo về Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta và kế hoạch tuyệt vời của Ngài cho chúng ta.

Chỗ nào trong Kinh thánh nói điều đó?

Mỗi nghiên cứu chỉ dài vài trang. Có nghĩa là bạn có thể tìm thấy câu trả lời bạn cần một cách nhanh chóng. Nhưng đừng bị mắc lừa – có rất nhiều những dẫn chứng Kinh thánh ở mỗi trang. Bạn có thể đi sâu theo mức bạn muốn, ở tốc độ mà bạn muốn.

Những nghiên cứu ngắn về những điều căn bản.

Trong những trang sách này bạn sẽ thấy điều mà Packer gọi là “những điều căn bản vĩnh viễn của Cơ đốc giáo.” Những điều căn bản này được tổng hợp để bạn có thể tìm thấy chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những điều căn bản này được trình bày để bạn có thể vừa hiểu và đánh giá cao sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Vậy hãy bước vào đi. Tự khám phá tại sao thần học Cơ đốc không chỉ là một hệ thống, là niềm tin mà là con đường sự sống.

Link ebook sách điện tử trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=VoP5EAAAQBAJ

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,3 kg
Kích thước 20,5 × 16,5 × 1,5 cm