30.000 

Mã: 9786046150688 Danh mục: , ,

Mô tả

Bên cạnh vấn đề tội lỗi, Phúc Âm có giúp chúng ta giải quyết vấn đề về sự xấu hổ và sự sợ hãi của chúng ta không? Những nền văn hóa và thế giới quan khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta đọc Kinh Thánh và phát triển những chiến lược truyền giáo? Có những rào cản văn hoá nào khi chia sẻ Phúc Âm cho một người đến từ một nền văn hoá khác biệt với chúng ta? Làm thế nào để gỡ bỏ những rào cản văn hoá đó để có thể hiểu được người khác và phục vụ Chúa một cách hiệu quả hơn?
Trong cuốn Ba Phương Diện của Phúc Âm, Jayson Georges xem xét Phúc Âm dưới ba phương diện văn hoá, thần học và mục vụ. Ông phân tích về Phúc Âm trong ba loại văn hoá khác nhau và chỉ ra tác động của Phúc Âm trong ba nền văn hoá đó, xuất hiện ở các châu lục khác nhau, châu Âu, châu Á, châu Phi,…. Đặc trưng của ba nền văn hoá đó là sự xem trọng vấn đề danh dự – xấu hổ, vô tội – tội lỗi, sợ hãi – quyền lực. Ba thành phần hay ba phương diện của Phúc Âm trong Kinh Thánh cho thấy cách Đức Chúa Trời cung ứng phương cách giải quyết vấn đề này: Tha thứ tội lỗi (vấn đề có tội – vô tội), chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời (vấn đề danh dự – xấu hổ), chúng ta được mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài (sự sợ hãi – quyền lực). Cách nhìn nhận Phúc Âm không chỉ là sứ điệp cứu rỗi linh hồn, nhưng cũng tác động đến cách chúng ta tiếp tục sống và phục vụ Chúa.
Đây là tài liệu căn bản và cần thiết giúp mỗi người trong chúng ta hiểu rõ ân điển của Đức Chúa Trời trong việc cung ứng giải pháp cho vấn đề mặc cảm tội lỗi, xấu hổ và sợ hãi. Hiểu rõ điều này sẽ giúp chúng ta trong việc tiếp cận, chia sẻ Phúc Âm với những người có những khác biệt về văn hoá với chúng ta một cách hiệu quả hơn.

Phiên bản quốc tế đặt mua ngoài Việt Nam đã có sẵn trên trang Lulu.com và Amazon.com. Độc giả có thể truy cập vào mục Author Spotlight của chúng tôi để cập nhập thông tin về toàn bộ các đầu sách hiện có của Văn Phẩm Hạt Giống.

Phiên bản sách điện tử (ebook): https://play.google.com/store/books/details?id=PfcEEAAAQBAJ

Mua sách tại Việt Nam:
Email: info@vanphamhatgiong.com
Facebook: Văn Phẩm Hạt Giống
Website: vanphamhatgiong.com
TIKI: Phúc Âm 3 chiều
Điện Thoại: 090 3012 234

Mua sách ngoài Việt Nam:
Lulu.com
Amazom.com
Author Spotlight

Mua sách điện tử:
Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị phiên bản điện tử. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sau.

Mua sách trực tuyến tại Việt Nam:
Thông tin bổ sung

Loại

Tác Giả

Jayson Georges