50.000 

Mô tả

Trang bìa sau:

Ngay cả thiên sứ mà rao giảng một phúc âm ngược lại lời Đức Chúa Trời, cũng vẫn bị nguyền rủa. Trên đời nầy không hề có Cơ Đốc nhân nào không cần nghiêm túc suy ngẫm lời của Phao lô viết cho người Ga-la-ti. Phúc âm là món quà quí giá nhất mà hội thánh cần ấp ủ, bảo vệ và lưu truyền. Chúng ta chớ có bao giờ bỏ qua việc kiểm tra điều mình tin và điều mình giảng, rồi đặt câu hỏi: đây có phải là Phúc âm không? Đây có phải là Phúc âm Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh không?

Có một phúc âm giả – tức phúc âm thịnh vượng- đang quét qua khắp các châu lục. Có nhiều hội thánh đang rao giảng phúc âm sai lạc này. Đây là lời nói dối nguy hiểm được bọc trong lớp vỏ tôn giáo. Những người bị ảnh hưởng bởi Phúc âm này đang lạc lối rời xa tin mừng của Đức Chúa Trời mà đến với sự lừa dối tập trung vào con người. Với Phao lô, không có gì nghiêm trọng hơn mối nguy từ một phúc âm khác và chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Không điều gì nghiêm trọng hơn vì linh hồn chúng ta tùy thuộc vào đó.