220.000 

Mô tả

Nội dung bìa sau:

Christopher Wright đã cho chúng ta thấy toàn bộ Kinh Thánh với một thần học toàn vẹn về toàn bộ công tác truyền giáo gắn kết với tạo vật, với sự cứu chuộc và với tạo vật mới. Vấn đề là: chúng ta phải biết mình đang đi đâu và lý do mình đang đi đến đó. Cuốn sách này mang chúng ta tới đó thật nhẹ nhàng, hoàn toàn sử dụng cả Cựu lẫn Tân Ước, và thậm chí còn nêu ra những câu hỏi để suy ngẫm, nhằm dẫn tới hành động. Thật là một quyển sách hay!

Darrell L. Block, Giáo sư Nghiên cứu về Tân Ước, Dallas Theological Seminary

…Nhờ đọc toàn bộ Kinh Thánh theo cách bao quát, Wright có được một bức tranh kiện toàn về sứ mạng của Y-sơ-ra-ên và của chúng ta. Y-sơ-ra-ên được kêu gọi và sai đi vào trong thế gian để làm chứng về ân điển của “Đức Gia-vê” (Yahweh) thể nào, thì chúng ta cũng là “dân sự được Đức Chúa Trời yêu thương, lựa chọn, cứu chuộc, gọt giũa và sai đi vào thế gian trong danh Đấng Christ thể ấy”.

Daniel I. Block, Giáo sư Cựu Ước, Wheaton College Graduate School

 

Một tổng quan Kinh Thánh giống như ống kính vạn hoa tuyệt vời về vai trò đầy đặc ân dành cho toàn thể dân sự Đức Chúa Trời trong việc làm tròn Sứ Mạng (Missio Dei) trong thế gian. Christ Wright chứng minh rằng chủ đề sứ mạng của Đức Chúa Trời cùng dân sự Ngài là sợi chỉ nổi bật và không thể nhầm lẫn chạy xuyên suốt tấm thảm hoàn chỉnh tỉ mỉ của toàn bộ Thánh Kinh. Khi làm vậy, ông nói lên lời khẳng định vang dội về trách nhiệm của toàn thể hội thánh là phải làm chứng về Đấng Christ cùng vương quốc của Ngài trong từng miền địa lý khắp thế giới, cũng như trong từng lĩnh vực xã hội.

Lindsay Brown, Giám đốc Quốc tế, Lausanne Movement for World Evangelization

Quy cách

Size: 386 trang, 16×24 cm, bìa cứng

Link mua sách điện tử ebook trên Google Play Books:

https://play.google.com/store/books/details?id=kio_EAAAQBAJ