120.000 

Mã: 9786046153863 Danh mục: ,

Mô tả

Là Cơ Đốc nhân, những người đã chạy đến cùng Đức Chúa Trời, tin nơi Chúa Giê-xu và được ban cho Đức Thánh Linh, chúng ta được kêu gọi phải trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Đức Thánh Linh sống trong chúng ta và khiến chúng ta đeo đuổi một đời sống thánh khiết. Nhưng chúng ta sẽ đeo đuổi sự thánh khiết như thế nào, và làm sao để trở nên giống Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Đức Chúa Trời? Rèn Luyện Tâm Linh Trong Nếp Sống Cơ Đốc sẽ cung ứng cho chúng ta câu trả lời cũng như những hướng dẫn thực tiễn về phương cách rèn luyện nếp sống tâm linh để hướng đến một nếp sống tin kính. Con đường duy nhất dẫn đến sự tin kính và trưởng thành Cơ Đốc là thông qua việc luyện tập kỷ luật thuộc linh. Đức Chúa Trời kêu gọi và đòi hỏi những người theo Ngài bước vào sự rèn luyện này với tinh thần vui thích và nếm biết niềm vui, phước hạnh của nếp sống kỷ luật, không phải vì ép buộc, gánh nặng.

Phiên bản sách điện từ (ebook): https://play.google.com/store/books/details?id=JEADEAAAQBAJ

MUA SÁCH TẠI TIKI để nhận nhiều ưu đãi: Rèn luyện tâm linh trong Nếp sống Cơ Đốc

 

Thông tin bổ sung

Loại

Tác Giả

Donald S. Whitney