50.000 

còn 194 hàng

Mô tả

Phần trình bày rõ ràng và súc tích của John Milton Gregory về các định luật nền tảng trong giảng dạy này đã được sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy vá áp dụng tại nhiều tổ chức giáo dục. Trải qua nhiều thế hệ, nhiều giáo viên đã chứng thực tính hữu ích của cuốn sách này trong sự nghiệp giảng dạy của họ. Vì vậy, từ khi xuất bản lần đầu vào năm 1884, cuốn sách liên tục được tái bản để đáp ứng nhu cầu của người đọc. Các xu hướng giáo dục sẽ xuất hiện và thay đổi theo thời gian, nhưng những nguyên tắc nền tảng được đề cập trong sách này lại không bị thay đổi theo các xu hướng ấy.

John Milton Gregory (1822–1 898) là một Mục sư tại hội thánh Báp-tít và cũng là một nhà giáo dục. Ông đã đặt nền móng cho sự ra đời của trường Đại học Illinois, một trong những trường đại học lớn nhất và mạnh nhất cấp tiểu bang đương thời. Ông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục ở nhiều cấp độ khác nhau, từ một giáo viên địa phương, ông trở thành hiệu trưởng một trường đại học và sau đó là thành viên của the United States Civil Service Commission (Ủy ban Dịch vụ dân sự Liên bang).

 

Thông tin Sách:

Kích thước: 14.5×20.5 cm

Số trang: 134

Giá bán: 50.000

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,2 kg
Kích thước 15 × 21 × 1 cm

Có thể bạn thích…