125.000 

Danh mục:

Mô tả

Một bài viết học thuật và nghiên cứu thần học hay là một bài viết như thế nào? Làm thế nào sinh viên có thể hiểu đúng yêu cầu của đề bài và hoàn thành bài viết đạt chất lượng cao?

Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong cuốn Bài Viết Học Thuật và Nghiên Cứu Thần Học của Kevin Gary Smith và các cộng sự.

 

Giáo sư Kevin Gary Smith và các cộng sự có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, và đánh giá bài làm của sinh viên thần học ở nhiều cấp độ. Cuốn sách này được biên soạn với mục đích cung cấp những hướng dẫn từ bước căn bản nhất đến nâng cao trong quá trình chuẩn bị và viết bài nghiên cứu thần học. Nửa phần đầu của sách trình bày những nguyên tắc cơ bản của một bài viết học thuật hay. Phần 2 cung cấp những hướng dẫn ngắn gọn, súc tích về các thể loại nghiên cứu thường gặp trong lĩnh vực thần học như: nghiên cứu giải kinh, thần học hệ thống, thần học thực hành, và các dạng bài tập khác như điểm sách, nghiên cứu tình huống,…Phần này chủ yếu dành cho các ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ thần học, tuy nhiên các mô hình và phương pháp nghiên cứu rất hữu ích cho sinh viên ở tất cả các cấp độ.

 

Rõ ràng, đây không chỉ là một cẩm nang cần thiết dành cho tất cả sinh viên thần học mà còn là một tài liệu hữu ích dành cho người hướng dẫn và giáo sư tại các chủng viện thần học.

 

Kevin Gary Smith là Giám học tại chủng viện thần học Nam Phi (South African Theological Seminary – SATS). Trước đây, ông phục vụ Chúa tại hội thánh His People Christian trong vai trò Mục sư chuyên trách giảng dạy. Kevin nhận bằng Tiến sĩ về ngôn ngữ Hy Lạp từ trường đại học Stellenbosch và tiến sĩ triết thần từ SATS. Tại SATS, ông hướng dẫn sinh viên ở tất cả cấp độ về bài viết học thuật, cũng như hướng dẫn các ứng viên thạc sĩ, tiến sĩ trong việc lập kế hoạch và thực hiện các đề án nghiên cứu. Kevin kết hôn với Lyndi và có một con trai.

Phiên bản sách điện tử (ebook): https://play.google.com/store/books/details?id=qiYgEAAAQBAJ