120.000 

còn 180 hàng

Mô tả

Ngọt hơn mật và quý hơn vàng ròng’

Nhiều người tránh giảng Cựu Ước vì họ cảm thấy rằng Cựu Ước đã lỗi thời so với Tân Ước, khó hiểu và khó giải thích. Bên cạnh đó, một số người thường xuyên giảng từ Cựu Ước nhưng không giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, và kết quả là họ chỉ đưa ra các quy tắc pháp lý, hoặc rút ra ý nghĩa biểu tượng cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Trong sách này, Christopher J. H. Wright khích lệ những người giảng đừng bỏ qua Cựu Ước! Đó là lời của Đức Chúa Trời, đặt nền tảng cho đức tin của chúng ta. Và đó cũng chính là Kinh Thánh mà chính Chúa Giê-xu đã đọc và dùng. Cựu Ước là phần đầu tiên trong câu chuyện Kinh Thánh vĩ đại, từ sự sáng tạo đến sự sáng tạo mới. Và đó cũng là một hành trình dẫn chúng ta đến với Đấng Christ, nên thật sự Cựu Ước cũng là một phần trong câu chuyện của cuộc đời chúng ta.

Sau khi xem xét lý do phải giảng từ Cựu Ước, tác giả tiếp tục hướng dẫn độc giả cách xem xét các thể loại văn chương khác nhau trong Cựu Ước. Ông hướng dẫn chúng ta xem xét các sách Lịch Sử, Luật Pháp, Tiên Tri, Thi Thiên và các thể loại văn chương Khôn ngoan trong Cựu Ước.  Sách còn bao gồm cả những bài giảng mẫu, bài tập đề nghị và danh sách chi tiết những mục cần kiểm tra lại. Đây thực sự là một cẩm nang rất thiết thực cho những ai cam kết giảng Lời Chúa một cách đúng đắn.

Christopher J. H. Wright là Giám đốc mục vụ quốc tế tại Langham Partnership. Trước đây ông là hiệu trưởng của trường All Nations Christian College, và giảng dạy tại Union Biblical Seminary tại  Pune, Ấn Độ.

 

Thông tin Sách:

Kích thước: 16×24 cm

Số trang: 270

Giá bán: 120.000

Phiên bản sách điện tử trên Google Play Books:

https://play.google.com/store/books/details?id=FaYmEAAAQBAJ

 

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,3 kg
Kích thước 16 × 24 × 2 cm