40.000 

Lời Chúa cho ngày nay là một quyển sách quan trọng và có ích cho mỗi Cơ Đốc nhân chúng ta. Lời Chúa là linh lương nuôi dưỡng mỗi chúng ta bước đi với Chúa và nhận biết ý muốn của Ngài trên đời sống chúng ta.

Không có gì quan trọng hơn việc nghe, hiểu và vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta và các hội thánh địa phương cần nghe, hiểu và vâng theo Lời Chúa vì đời sống, sức khỏe và sự tăng trưởng của chúng ta. John Stott được nhiều người biết đến vì tinh thần thuận phục Kinh Thánh của ông, được bày tỏ trong cả quá trình giảng dạy và nếp sống sinh hoạt của mình. Trong cuốn sách đầy sức thuyết phục này, Stott thể hiện một cách súc tích quyền năng, thẩm quyền và sự liên hệ của Kinh Thánh đối với mọi Cơ Đốc nhân – trong mọi nền văn hóa và thế hệ.

Mô tả

Lời Chúa cho ngày nay

Tác giả: John R. W. Stott

Kích thước: A5

Số trang: 79

Không có gì quan trọng hơn việc nghe, hiểu và vâng theo Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta và các hội thánh địa phương cần nghe, hiểu và vâng theo Lời Chúa vì đời sống, sức khỏe và sự tăng trưởng của chúng ta. John Stott được nhiều người biết đến vì tinh thần thuận phục Kinh Thánh của ông, được bày tỏ trong cả quá trình giảng dạy và nếp sống sinh hoạt của mình. Trong cuốn sách đầy sức thuyết phục này, Stott thể hiện một cách súc tích quyền năng, thẩm quyền và sự liên hệ của Kinh Thánh đối với mọi Cơ Đốc nhân – trong mọi nền văn hóa và thế hệ.

  • Mục đích của Lời Đức Chúa Trời là gì?
  • Lời Chúa hướng chúng ta đến với Đấng Christ như thế nào?
  • Mối quan hệ của Lời Chúa với Đức Thánh Linh là gì?
  • Lời Chúa định hình Hội thánh như thế nào?
  • Và Lời Chúa có ý nghĩa gì trong quá trình mồn đồ hóa của Cơ Đốc nhân?

Tác giả trả lời những câu hỏi này một cách đơn giản và rõ ràng, thúc giục chúng ta nghe và vâng theo Lời Đức Chúa Trời trong thế giới ngày nay.

John Stott được cả thế giới biết đến trong vai trì của một nhà giảng đạo, nhà truyền giáo và một tác giả. Ông là người chịu trách nhiệm chính xây dựng nên Convenant Lausanne (1974) và là người sáng lập Langham Partnership, trang bị cho một thế hệ người dạy Kinh thánh mới trên toàn thế giới.

Link sách điện tử eBook trên Google Play Book: https://play.google.com/store/books/details?id=vdxzEAAAQBAJ