270.000 

Khám Phá Tân Ước (Walter A. Elwell & Robert W. Yarbrough) được dùng làm sách giáo khoa tại nhiều trường thần học. Đa phần sinh viên đều thích cuốn sách này và nhận được nhiều ích lợi khi nghiên cứu sách này. Một trong những điểm thành công của sách là trình bày Tân Ước từ góc độ học thuật, đồng thời tương thích với sự hiểu biết về Đấng Christ và Kinh thánh vốn chiếm ưu thế trong các bài tuyên xưng đức tin của nhiều hệ phái khác nhau ở nhiều châu lục khác nhau.

Mô tả

Sách bao gồm những đặc điểm nổi bật như:

  • Nhiều hình ảnh, bản đồ, biểu đồ
  • Các hộp tiêu điểm thảo luận các vấn đề chính
  • Bố cục chương, các mục tiêu của chương và phần tóm tắt
  • Các câu hỏi nghiên cứu cuối chương

Độc giả sẽ thấy Khám Phá Tân Ước chứa đựng nhiều thông tin và mang tính hấp dẫn.

Các bạn có thể mua sách e-book trên Google Play Books:
https://play.google.com/store/books/details?id=1uXDEAAAQBAJ

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0,8 kg