50.000 

Danh mục:

Mô tả

Nội dung bìa sau:

Một nhà tiên tri chạy trốn khỏi Chúa; một con cá lớn nuốt và nhả một người sống trên bờ biển; một dân tộc độc ác ăn năn và cầu xin Chúa thương xót. Đó là một số yếu tố gây kinh ngạc trong sách Giô-na. Sách Giô-na tường thuật một câu chuyện ngắn nhưng bày tỏ nhiều điều về Đức Chúa Trời và việc theo Ngài. Trong suốt cả lịch sử hội thánh, sách Giô-na được tín hữu quý mến bởi tính sinh động của câu chuyện và và những áp dụng mang tính thực tiễn.

 

Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va (Giô-na 2:10)

Trong sách này, Mục sư Tiến Sĩ Daniel C. Owens giải nghĩa bản văn Kinh Thánh, liên hệ Giô-na đến câu chuyện lớn của Kinh Thánh, và áp dụng cho Hội thánh ngày nay. Với cách viết đơn giản, ngắn gọn, cuốn sách được dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu về Giô-na, quyển sách được yêu mến trong lịch sử hội thánh.

Ngoài phần giới thiệu và giải nghĩa, tác giả cũng cung cấp một số gợi ý giảng cả sách Giô-na trong một hay nhiều bài giảng. Phần này đặc biệt hữu ích cho những người làm công tác giảng dạy lời Chúa.

 

Quy cách

Size: 125 trang, 16×24 cm, bìa mềm

Phiên bản điện tử của sách tên Google Play Books:

https://play.google.com/store/books/details?id=l4FDEAAAQBAJ