200.000 

Danh mục:

Mô tả

Nội dung bìa sau:

Sách Rô-ma nhận được sự quan tâm đáng kể trong suốt chiều dài lịch sử Hội thánh Cơ Đốc. Đặc biệt là trong ba mươi năm qua, các học giả đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến việc phải hiểu các tác phẩm của Phao-lô nói chung và thư Rô-ma nói riêng như thế nào. Trong Khám phá sách Rô-ma, Douglas Moo hướng dẫn độc giả tìm hiểu một bức thư cổ trong bối cảnh của những cuộc tranh luận đương đại liên quan đến nó. Tiến sĩ Moo bắt đầu nghiên cứu của mình với một cái nhìn tổng quát rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích về hai cách hiểu phổ biến đối với sách Rô-ma; phương pháp tiếp cận của thần học Cải chánh và của phong trào “cái nhìn mới”. Điều này cho thấy cách tiếp cận cuốn sách chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách giải thích nó. Ông khuyến khích độc giả quyết định cách tiếp cận nào phù hợp nhất với sự giảng dạy thực sự của thư tín này. Ông cũng giúp các sinh viên trong tiến trình này qua việc thường xuyên chỉ ra cách mà hai quan điểm đối lập giải thích các đoạn Kinh Thánh then chốt.

Tiến sĩ Moo tiếp tục giải quyết những vấn đề mở đầu khác, là những điều cần thiết để hiểu được thư Rô-ma, như bối cảnh thế kỷ thứ nhất, hoàn cảnh sống của Phao-lô và độc giả của ông. Một số mục khác được thảo luận bao gồm chủ đề, mục đích và bố cục của sách Rô-ma. Sau khi đặt nền móng cho việc đọc hiểu sách Rô-ma, Tiến sĩ Moo dẫn dắt độc giả qua lập luận “nặng ký” của cuốn sách quan trọng này, nêu bật các chủ đề chính và làm rõ những đoạn khó hiểu. Xuyên suốt tác phẩm của mình, ông cũng giúp độc giả thấy được sách Rô-ma vẫn mang tính thiết thực cho độc giả ngày nay như thế nào. Ông kết luận, “Thần học sâu sắc và những lời khuyên thiết thực được tìm thấy trong sách Rô-ma có mục đích cuối cùng là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chính khi độc giả của sách Rô-ma cố gắng hiểu được lẽ đạo thần học đó và sống theo những kết quả của nó thì Đức Chúa Trời sẽ được tôn cao.”

Cũng như các tác phẩm khác trong bộ “Khám phá Kinh thánh”, quyển Khám phá sách Rô-ma được thiết kế để sử dụng như là một sách giáo khoa bao gồm một số tính năng hữu ích, gồm có tài liệu tham khảo, các thuật ngữ chính, mục tiêu của từng chương, dàn ý của từng chương, câu hỏi thảo luận, các bài luận liên quan và minh hoạ.

 

Quy cách

Size: 312 trang, 16×24 cm, bìa cứng

Link mua sách điện tử ebook:

https://play.google.com/store/books/details?id=cRZOEAAAQBAJ