Khám Phá Tin Lành

 

Giáo trình Khám Phá Tin Lành dự kiến xuất bản vào quý 1, năm 2022.

Khám Phá Tin Lành khích lệ bạn dành thời gian suy nghĩ về những câu hỏi lớn của cuộc sống, và tìm hiểu cuộc đời của Chúa Giê-xu Christ, trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc.

  • Chúa Giê-xu là ai?
  • Ngài đã làm gì?
  • Điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay?

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp đầy đủ điều bạn cần khi tham gia khóa học Khám Phá Tin Lành. Hãy cùng nhau tìm hiểu cuộc đời Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Mác, và khám phá sứ điệp của Ngài trở thành tin tức tốt lành nhất mà bạn từng được nghe như thế nào.

Các tài liệu hỗ trợ:

Videos Khám Phá Tin Lành

Khám Phá Tin Lành – Trailer https://youtu.be/yoD0qK0H0gE