80.000 

Hết hàng

Mô tả

Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Hê-bơ-rơ: Bài Tập Thực Hành

Tác Giả Daniel C. Owens và Trần Nguyễn Hữu Thiên

Bài Tập Thực Hành, cùng Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Hê-bơ-rơ, hướng dẫn học tiếng Hê-bơ-rơ bằng tiếng Việt đầu tiên được chính thức xuất bản dành cho những người bắt đầu hành trình học hỏi và khám phá Kinh Thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ.

Thông tin bổ sung

Loại

Tác Giả

Daniel C. Owens, Trần Nguyễn Hữu Thiên