70K VND

Mô tả

Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Hê-bơ-rơ

Tác Giả Daniel C. Owens và Trần Nguyễn Hữu Thiên

Ngữ Pháp Căn Bản Tiếng Hê-bơ-rơ hướng dẫn học tiếng Hê-bơ-rơ bằng tiếng Việt đầu tiên được chính thức xuất bản dành cho những người bắt đầu hành trình học hỏi và khám phá Kinh Thánh bằng tiếng Hê-bơ-rơ.

Phiên bản sách điện từ (ebook): https://play.google.com/store/books/details?id=yLDcDwAAQBAJ

Thông tin bổ sung

Loại

Tác Giả

Daniel C. Owens, Trần Nguyễn Hữu Thiên